Küresel İş Makineleri Pazar Büyüklüğü

Küresel İş Makineleri Pazar Büyüklüğü

Küresel iş makineleri pazarı son beş yıl içinde yavaş bir büyümeye şahit olmuştur. Çin’de  iş makinelerinin satışları 2011’deki 430 binlik zirve noktasından 2015’te yaklaşık 140 bin makineye düşmüştür ve aynı durum diğer birçok ülkede de gözlenmiştir. Satışlardaki düşüş yavaşlayan dünya ekonomik büyümesinden ve düşük mal fiyatlarından kaynaklanmaktaydı. Küresel piyasanın büyümesini sürükleyen faktörlerin en önemlilerinden birisi iş makinelerine yönelik talebi artıran altyapı geliştirme projelerinin sürekliliğidir.

Gelişmekte olan ülkelerden gelen ağır iş makinelerine yönelik muazzam talep küresel pazarda karşılaşılan önemli bir fırsattır. Pazardaki önemli engellerin başında ise ağır iş makinelerinin yüksek maliyetleri yatmaktadır.

İş makineleri inşaat faaliyetleri için kullanılan özel dizaynlı makinelerdir. İş makineleri çekme, delme, döşeme, kazma ve düzeltme fonksiyonlarına yönelik olarak kullanılırlar. Kullanılan iş makineleri türlerinin içinde toprak işleri makineleri, malzeme yükleme makineleri ve ağır iş araçları ve makineleri bulunmaktadır. Bu makinelerden bazıları kaya kamyonları, paletli yükleyiciler, beko loder, asfalt düzelticiler, paletli dozerler,  greyderler, paletli kazıcılar, sabit damperli kamyonlar, engebeli arazi kaldırma araçlarıdırlar. Pazar binaların, yolların, sağlık merkezlerinin, enstitülerin ve diğer altyapı binalarının inşaatlarındaki artış nedeniyle sürekli büyümektedir.

Asya Pasifik bölgesi inşaat makineleri için şu anda en büyük pazar konumundadır ve yüksek bir oranda büyüme yapması beklenmektedir. Büyüyen endüstriyel aktiviteler ve hızlı artan yerleşim yeri ve ticaret projeleri devletin artan yatırımlarıyla birlikte küresel iş makineleri pazarının büyümesiniartırması beklenmektedir. Ayrıca, ekonomik büyüme ve altyapı aktivitelerine yönelik artan harcamalar küresel iş ekipmanları endüstrisinin büyümesine gerekli itici gücü sağlamada büyük bir rol oynamaktadır. Toprak işleri makineleri ise küresel çapta ağır iş makineleri segmentinde en hızlı büyüyen segmenttir.

Küresel iş makineleri pazarında gözlemlenen büyük gelişimlerden birisi yeni ürün geliştirmedir. İş makinelerine yönelik devlet tarafından konulan standartlara bağlı kalmak için üreticilerin karşılamakla zorunlu oldukları gereklilikler,üreticileri araştırma ve geliştirme aktivitelerine sürek olarak yatırım yapmaya ve yenilikçi çözümler bulmaya zorlamaktadır.

Küresel iş makineleri pazarında faaliyet gösteren en büyük oyuncuların içinde Caterpillar Inc., CNH Industrial, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., Volvo Construction Equipment, J.C. Bamford Excavators Limited (JCB), Komatsu Ltd., Liebherr Group, Kobe Steel Ltd. (Kobelco) ve Deere & Company bulunmaktadır.

İŞ-MAK-PAR İş Makineleri Yedek Parça Hizmetleri olarak  iş makinelerine parça hizmeti vermekteyiz.